avida.com.pl

Sprawdzanie prac ziemnych przez archeologa.

Duża ilość inwestycji powoduje zwiększenie rozmiaru prac budowlanych na terenie kraju. Często wykopy pod nowe nieruchomości lub infrastrukturę prowadzone są w pobliżu stanowisk archeologicznych, lub terenów ciekawych pod względem historycznym. Firma wykonująca nie ma wiedzy i doświa...